PRVKÚ ČR

Legenda a ovládání vrstev mapy

Legenda zobrazuje vektorové a rastrové vrstvy, které jsou v mapě použité.
Po načtení mapové aplikace se legenda načte ve stavu, který pro ni nadefinoval tvůrce aplikace. Stav checkboxů v legendě odpovídá stavu mapy. Aktivní checkbox značí, že vrstva je v mapě viditelná. Tímto způsobem v mapě jednoduše zapínáte nebo vypínáte tematické vrstvy. To, jestli je větev legendy otevřená, či zavřená se stavem mapy nesouvisí. Umožňuje pouze pracovat s legendou v kompaktní podobě. Některé vrstvy mohou být vzájemně provázané - zapnutím jedné vypnete jinou. Některým vrstvám lze měnit průsvitnost. K tomu je určený ovládací prvek slider tzv. slider, který umožňuje její plynulou regulaci. Je dostupný jak v legendě, tak v ovladači podkladových map, jehož fungováníje popsáno níže.

legenda

změna měřítka Zmenšování / zvětšování a posun v mapě (zoomin/zoomout a pan)

zoom_in
TIP: Pokud pracujete s mapou na dotykovém zařízení, podporuje všechna běžně používaná gesta.

Zmenšit nebo zvětšit měřítko mapy je možné několika způsoby, buď pomocí ovladačů nad mapou změna měřítka, nebo pomocí kolečka myši. Další způsob umožňuje přesné vymezení zájmového území pomocí tažení myši při současném stisknutí tlačítka shift.

Posun v mapě provádíte tažením myší = stisknete levé tlačítko myši a táhnete mapou, kam potřebujete.


Vyhledávání a výsledky

Tlačítka změna měřítka umožňují na vybraný objekt / vybrané objekty v tabulce mapy zazoomovat popř. pouze přecentrovat.

Nad mapou je umístěno pole, které umožní zapsat hledaný řetězec. Ten je mapovým serverem vyhledávaný v atributech všech vrstev, které jsou dostupné pro fulltextové vyhledávání. Výsledky dotazu jsou následně dostupné v panelu výsledků pod mapou. Panel výsledků zobrazí pro každou vrstvu mapy zvláštní záložku. V záložce se vypisují údaje o nalezených objektech. Pokud byl hledaný výraz nalezen u více objektů jedné vrstvy, jsou výsledky uspořádány ve formě tabulky. Záznamy v tabulce je možné řadit podle jednotlivých sloupečků. Řádky tabulky jsou aktivní a provázané s mapou. Všechny nalezené objekty jsou v mapě podbarveny a kliknutí na řádek lze daný objekt v mapě ještě více zvýraznit.

Šipénka před řádkem v tabulce otevírá detailní informace o daném záznamu tabulky, jejichž výpis vypadá, jako výpis o jednom objektu. Tlačítkem zpět se vracíte k tabulkovému výpisu.

legenda

Přepnout mapovou aplikaci

přepnout aplikaci


Výběr mapy ze seznamu zavolá vybranou mapu. Tak lze rychle prozkoumat v kontextu různých sledovaných jevů a ukazatelů.

Přehledová mapka

přehledka


Ukazuje aktuální výřez mapy v kontextu celého kraje popř. celé ČR. Mapu lze posouvat i pomocí přehledky - tažením za vyznačený obdélník.


Tisk

tisk


Dialog umožňuje nastavit parametry tiskového výstupu.

Průsvitný obdélník, který se objevuje nad mapou, znázorňuje oblast mapy, která bude vytištěna. Obdélníkem lze pomocí myši posouvat tak, aby výřez přesně odpovídal požadavkům na tiskový výstup. Obdélník znázorňuje realisticky oblast tištěné mapy s ohledem na rozložení tiskového výstupu na papíře.Nejde o rozměr papíru, ale o rozměr mapy na zvoleném papíře.
Pro tiskový výstup lze využít různé rozměry papíru. Čím větší papír zvolíte, tím déle tisk potrvá. Tisknout lze do pdf a png. Připravený soubor se po vytištění nabídne ke stažení. Tisknout přímo na tiskárnu není možné. Spolu s obrázkem výřezu mapy lze tisknout i legendu, název mapy (lze změnit jeho defaultní hodnotu), K tisku lze připojit i komentář. Pro tiskový výstup je možné nastavit i přesné měřítko. Pokud to uděláte, mapový výřez se zadanému měřítku přizpůsobí a projeví se to i na rozměru obdélníku nad mapou.

Uspořádání aplikace práce s panely

Jak se po vytištění požadovaného výstupu zbavit obdélníku vymezujícího oblast tisku v mapě? Pomocí tmavší části lišty nad tiskovým dialogem panel zavřete a vymezující obdélník nad mapou zmizí.

Hranice mezi jednotlivými panely aplikace jsou pevně ukotvené. Není možné s nimi plynule pohybovat. Panel lze pouze zavřít nebo otevřít pomocí splitr. V panelech jsou jednotlivé sekce uspořádané do harmoniky. Obsah jednotlivých sekcí lze vyvolat kliknutím na záhlaví sekce s nadpisem (funguje jako button).

Některé panely aplikace se objeví právě po realizaci určité akce. Např. výsledek fultextového dotazu otevírá panel pod mapou, který je určený pro umístění výpisu výsledků. (A to i když je výsledkem dotazu prázdný).

legenda

Ovladač podkladových map

podkladové mapy
Tento nástroj Vám umopžňuje vidět současně několik poloprůhledných mapových podkladů, např. Základní mapu podkreslenou leteckými snímky.


Umožňuje nastavit viditelnost / neviditelnost jednotlivých podkladových rastrových map a jejich průsvitnost. Ovladač Vám umožňuje vypnout všechny podkladové mapy nebo zapnout libovolný počet podkladových map. Aktuálně viditelná mapa je v ovladači orámovaná červeně. Posuvníkem pod názvem mapy lze nastavit její průsvitnost.


Podpora

Nevíte, jak s HV Map for WebMap správně pracovat, nefungjí aplikace tak, jak jste očekávali? Nepomohla Vám nápověda?

Kontaktujte nás na čísle +420 220611045. Michal Schneider nebo Josef Beneš jsou těmi pravými, kdo zodpoví všechny Vaše zvídavé dotazy. Mail jim pošlete na schneider zavinac hv.cz nebo na benes zavinac hv.cz